SzkołaOsiągnięciaDla rodzicówDla uczniówDla nauczycieliGaleria

Kontakt Zespół Szkół w Rogoźniku

Program Szkoła z klasą Program Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy Program Szkoła bez przemocy Program Aktywny w szkole - aktywny w życiu Program Mleko z klasą Program TST Program Socrates Comenius Program Uczę się przez całe życie

Witaj na stronie Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej im.
J. Słowackiego i Publicznego Gimnazjum w Rogoźniku.
Odwiedzasz szkołę z tradycjami głęboko zakorzenionymi w środowisku lokalnym, szkołę z klasami sportowymi, zaangażowaną w projekty międzynarodowe, szkołę z najnowocześniejszą bazą multimedialną.

To jest "Nasza Szkoła" - tak mówią o niej Absolwenci. Przeżyj wspaniałą przygodę z nauką! Zapraszamy.

Sukcesy sportoweZapraszamy do zapoznania się z sukcesami naszych uczniów wiecejŻyczenia na nowy rok szkolnyŻyczymy wszystkim satysfakcjonującej pracy, aby zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie kolejnych sukcesów. 

 

Jesteś w: 
Strona główna Dla klas trzcich Poradnik trzecioklasisty
Dzisiaj jest poniedziałek, godzina 17:32

"PORADNIK TRZECIOKLASISTY”

 

Drodzy uczniowie klas III.  Z myślą o was i waszych rodzicach przygotowałam  „Poradnik trzecioklasisty”. Ma on na celu dopomóc wam podjęcie tej niełatwej decyzji wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

 

 

 

W poradniku znajduje się między innymi spis szkół ponadgimnazjalnych naszego regionu, wskazówki jakie czynniki należy brać pod uwagę przy wyborze szkoły, 
a także testy umożliwiające gimnazjaliście zbadanie swoich predyspozycji zawodowych.

 

Zachęcam do lektury. Mam nadzieję, że okaże się ona pomocna przy wyborze wymarzonej szkoły.

Trzecioklasisto !  

Musisz podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, decyzję sięgającą swoimi skutkami w twoją przyszłość.
Trafny wybór szkoły i zawodu będzie wyznacznikiem sukcesów zawodowych w dorosłym życiu, da Ci możliwość samorealizacji i zadowolenia.


 

PAMIĘTAJ! Planowanie kariery edukacyjno zawodowej to trudne, ale opłacalne zadanie, wymaga sporo wysiłku i czasu, procentuje w przyszłości, to twój indywidualny projekt kariery.

Dlatego skorzystaj z przygotowanego poradnika gimnazjalisty, który udzieli Ci niezbędnych wskazówek i informacji przydatnych do wyboru zawodu i szkoły. W każdej chwili możesz także skontaktować się ze mną, postaram się pomóc, doradzić i wesprzeć.

Pedagog szkolny


I.                   Zanim dokonasz wyboru szkoły ponadgimnazjalnej musisz:

1.      Poznać siebie czyli rozpoznać swoje zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności, temperament , cechy charakteru, mocne i słabe strony:

- zainteresowania - zainteresowanie jakąś dziedziną łączy się zwykle ze skłonnością do wykonywania w niej pewnych działań
- uzdolnienia, umiejętności - mogę być uzdolniony plastycznie, muzycznie, uczę się szybko języków obcych, umiem dobrze gotować,
- temperament - każdy z nas jest inny, jedni są opanowani, inni wybuchają, są ludzie pracujący wolno, są też pracujący szybko,
- cechy charakteru - różnicują ludzi, są zawody , w których są niezbędne pozytywne cechy charakteru,
- mocne i słabe strony - w czym jestem dobry, nad czym muszę jeszcze popracować, które działania kończą się niepowodzeniem.

2. Określić swoje predyspozycje zawodowe w kierunku wykonywanego zawodu — pomogą Ci w tym doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy, testy predyspozycji zawodowych.

3. Ocenić stan zdrowia - pod względem możliwości wykonywania zawodu i nauki w szkole (szczególnie jeżeli wybierasz szkoły zawodowe i technika).

4. Poznać wiedzę o interesujących Cię zawodach - wymagania zawodu, jego specyfikę, możliwości kształcenia w danym zawodzie - informatory, teczki zawodów, media, Internet, programy komputerowe, rodzina, znajomi.

5. Zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych – progi punktowe, profile klas, baza dydaktyczna, dni otwarte, informatory.

6. Poznać aktualny rynek pracy - poszukiwane zawody, firmy poszukujące pracowników, wymagania pracodawców - Internet, biblioteka, media.

7. Poznać zawody przyszłości.

8. Dokonać analizy wyników nauczania z wymaganiami szkół ponadgimnazjalnych – samoocena swoich możliwości.

9. Nakreślić plan działania z uwzględnieniem celów życiowych
, spełniaj swoje marzenia poprzez konsekwentne realizowanie zamierzonych celów, cele muszą być realne, wykonalne.

Marzenia są motorem do sukcesu, wyznaczają kierunek działania.

Masz szanse zawsze, wierz w swoje możliwości, bądź najlepszy!

II. Możesz skorzystać z oferty następujących szkół ponadgimnazjalnych w pobliskich miastach: licea ogólnokształcące, technika i szkoły zawodowe

W  szkołach zawodowych możesz zdobyć ciekawy zawód, absolwenci znajdują dobrą , atrakcyjną pracę. Na obecnym rynku pracy technicy i wykwalifikowani robotnicy to najbardziej poszukiwani fachowcy.

PRZYKŁADY:
Zawody gastronomiczno-hotelarskie - zatrudnienie w restauracjach, hotelach, biurach podróży.
Zawody ekonomiczne - zatrudnienie w administracji samorządowej, urzędy, biura podatkowe, firmy ubezpieczeniowe.
Zawody elektroniczno – informatyczne - zatrudnienie w każdej firmie, obecnie jest duże zapotrzebowanie na specjalistów tej branży.
Zawody chemiczne-zatrudnienie w branżach: medycznej, kosmetycznej, ochronie środowiska, biotechnologii.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE W NASZYM REGIONIE


LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Nauka trwa 3 lata - uzyskujesz wykształcenie ogóle z poziomem średnim, możesz dalej uczyć się w szkole policealnej, a po zdaniu egzaminu maturalnego możesz podjąć studia wyższe.

Będzin:

I LO im. Mikołaja Kopernika
42 – 500 Będzin, ul. Kopernika 2
Tel. 32 761 59 20
www.pierwszeliceum.bedzin.pl

 

II LO im. Stanisława Wyspiańskiego

42 – 500 Będzin ul. Teatralna 5

Tel. 32 267 45 80

www.wyspianski.superhost.pl

III LO im. Cypriana K. Norwida

42 – 500 Będzin ul. I Listopada 5

Tel. 32 267 45 47

www.norwidbedzin.org.pl

 

Bytom:

 

I LO im. Jana Smolenia

41 – 902 Bytom ul. Strzelców Bytomskich 9

Tel. 32 281 03 77

www.Ilo.bytom.pl

 

II LO im. Stefana Żeromskiego

41 – 902 Bytom ul. Żeromskiego 46

Tel. 32 282 78 57

www.2bytom.neostrada.pl

 

III LO
Zespół Szkół Ogólnokształcących  nr 1
41 – 902 Bytom ul. Arki Bożka 21

 Tel. 32 282 13 98

www.zso1.bytom.pl

 

IV LO im. Bolesława Chrobrego

41 – 902 Bytom Plac gen. W Sikorskiego 1

Tel. 32 281 41 93

www.4lo.bytom.pl

 

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa

im. Ludomira Różyckiego

41 – 902 Bytom ul. Jagiellońska 21 – 23

Tel. 32 787 01 01

www.baletowa.prv.pl

 

V LO im. Kamili Skolimowskiej 

Zespól Szkół Ogólnokształcących nr 3

41 – 902 Bytom ul. Powstańców Śląskich 2

Tel. 32 281 10 52

www.zso3.bytom.pl

 

VI LO
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4

41 – 933 Bytom 18 ul. Narutowicza 7 – 9

Tel. 32 286 58 10

www.zso4.bytom.pl

 

VII LO

ZS Administracyjno – Socjalnych

41 – 907 Bytom ul. Małachowskiego 36

www.zsas.bytom.pl

 

VIII LO

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5

41 – 908 Bytom ul. Nickla 19

Tel. 32 286 41 54

www.zso5-bytom.pl

 

X LO im. Powstańców Śląskich

Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół

41 – 902 Bytom ul. Powstańców Śląskich 10

Tel. 32 281 33 63

www.psb.bytom.pl

Liceum Ogólnokształcące ZSZ w Katowicach

 41 – 902 Bytom ul. Powstańców Śląskich 6

Tel. 32 286 96 31

www.zdz.katowice.pl

 

 

 

Czeladź:

 LO im. Marii Skłodowskiej – Curie

Zespół Szkół nr 1
41 – 250 Czeladź ul. Grodziecka 29
Tel. 32 265 36 11
www.sz1-czeladz.pl

 

Wojkowice:

 Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół

42 – 580 Wojkowice ul. Żrałków 1

Tel. 32 769 57 62

www.lowojkowice.info

 

Dąbrowa Górnicza:

 

Liceum Sportowe
ZS Sportowych im. Polskich Olimpijczyków

41 – 300 Dąbrowa Górnicza ul. Chopina 34

Tel. 32 262 69 68

www.zszdg.republika.pl

 

Liceum Plastyczne im. Tadeusza Kantora

Zespół Szkół Plastycznych  

41 – 303 Dąbrowa Górnicza ul. Kosmonautów 8

Tel. 32 260 32 40

www.zsp.dabrowa.pl

 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych im. Tadeusza Kantora

 Zespół Szkół Plastycznych
41 – 303 Dąbrowa Górnicza ul. Kosmonautów 8

Tel. 32 260 32 40

www.zsp.dabrowa.pl

 

 

 TECHNIKA

Nauka trwa 4 lata - zdobywasz wykształcenie średnie oraz kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie potwierdzone dyplomem . Dyplom możesz odebrać z suplementem EUROPASS w języku angielskim , który prezentuje twoje umiejętności, kompetencje zawodowe w sposób czytelny na europejskim rynku pracy.

Możesz podjąć pracę w wyuczonym zawodzie lub również kontynuować naukę w szkole policealnej, a po zdaniu egzaminu maturalnego na studiach wyższych.

Będzin:

Technikum nr 1
Zespół Szkół nr 1
42 – 500 Będzin ul. I. Krasickiego 17
Tel. 32 267 62 01
www.zsnr1.of.pl

Technikum nr 2
Zespół Szkół nr 2
42 – 500 Będzin ul. 11 listopada 3
32 267 77 58
www.zs2.pl

 

Bytom:

Technikum nr 1
Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich
41 – 902 Bytom ul. Żeromskiego 26
Tel. 32 281 38 41
www.zsdh.bytom.pl

 

Technikum nr 2
im. Powstańców Śląskich
Państwowe Szkoły Budownictwa
Zespół Szkół
41 – 902 Bytom ul. Powstańców Śląskich 10
Tel. 32 – 281 33 63
www.psb.bytom.pl

Technikum nr 3
ZS Mechaniczno – Samochodowych im. Gabriela Narutowicza
41 – 902 Bytom Plac Sobieskiego 1
Tel. 32 281 39 64

 

Technikum nr 4
ZS elektryczno – Elektronicznych
im. Marii Skłodowskiej – Curie
41 – 902 Bytom ul. Katowicka 35
Tel. 32 281 42 10
www.zsee.bytom.pl

 

 

Technikum nr 5
ZS ekonomicznych im. Prof. O. Langego
41 – 902 Bytom ul. Webera 6
Tel. 32 282 34 82
www.zse.bytom.pl

 

Technikum nr 6
Zespół Szkół Technicznych
41 – 902 Bytom ul. Modrzewskiego 5
Tel. 32 281 38 58
www.zst.bytom.pl

 

Technikum nr 9
Zespół Szkół Usługowo – Rzemieślniczych
41 – 909 Bytom ul. Świętochłowicka 10
Tel. 32 286 22 19
www.zsz3bytom.nikom.pl

 

 

Czeladź:

Technikum nr 1
Zespół Szkół nr 1
41 – 250 Czeladź
ul. Grodziecka 29
Tel. 32 265 36 11
www.zs1-czeladz.pl

Siemianowice Śląskie:

Technikum nr 1
im. Zbigniewa Herberta
ZS Ponadgimnazjalnych Cogito
41 – 100 Siemianowice Śląskie ul. Matejki 5
Tel. 32 220 06 91
www.zsp-cogito.pl

Technikum nr 2
Zespół Szkół Technicznych i ogólnokształcących Meritum
41 – 100 Siemianowice Śląskie ul. Katowicka 1
Tel. 32 229 09 14

Dąbrowa Górnicza:

Technikum nr 1
Zespół Szkół Sztygarka im. Stanisława Staszica
41 – 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Legionów Polskich 69
Tel. 32 262 28 40
www.sztygarka.republika.pl

Technikum nr 2
Techniczne Zakłady Naukowe
41 – 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Łańcuckiego 10
Tel. 32 262 43 13
www.tzn.dabrowa.pl

 

SZKOŁY ZAWODOWE

Nauka trwa 3 lata - zdobywasz ogólną wiedzę oraz praktykę zawodową Naukę zawodu w praktyce można odbywać podczas warsztatów szkolnych i w firmach, uzyskujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tak jak w technikach możesz otrzymać Suplement EUROPASS.

Dalej możesz kontynuować naukę w uzupełniającym liceum (2 lata) lub technikum (3 lata).

Będzin

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

11 Listopada 7
42-500 Będzin
tel. 322674612,
fax. 322674612

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

Krasickiego 17
42-500 Będzin
tel. 322676201,
fax. 322676201

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

11 Listopada 3
42-500 Będzin
tel. 322677758,
fax. 322677758

 

Bytom

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5, Patron: prof. Oskar Lange

Webera 6
41-902 Bytom
tel. 322823482,
fax. 322823482

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1

Żeromskiego 26
41-902 Bytom
tel. 322813841,
fax. 322813841

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

Powstańców Śląskich 10
41-902 Bytom
tel. 322813363,
fax. 322813363

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3

pl. Jana III Sobieskiego 1
41-902 Bytom

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4, Patron: Maria Skłodowska-Curie

KATOWICKA 35
41-902 BYTOM
tel. 322814210,
fax. 322813124

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 Bytom

Świętochłowicka 10
41-909 Bytom 9
tel. 322862219,
fax. 322862219

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8

Józefczaka 40
41-902 Bytom
tel. 322814723,
fax. 322814723

 

 

Czeladź

 Szkoła Zasadnicza w Zespole Szkół nr 1

Grodziecka 29
41-250 Czeladź

 Siemianowice Śląskie

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych

Budryka 2
41-103 Siemianowice Śląskie
tel. 322282833, fax. 322282833

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

Budryka 2
41-103 Siemianowice Śląskie
tel. 322282833, fax. 322282833

 

 Dąbrowa Górnicza

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3, Patron: Stanisław Staszic

Legionów Polskich 69
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 322622840,
fax. 322622504

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

Łańcuckiego 10
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 322624313,
fax. 322625310

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5

Piłsudskiego 5
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 322623137,
fax. 322623137

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6

Al. Piłsudskiego 74
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. 322641268,
fax. 322641268

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2

Konopnickiej 36
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 322624326,
fax. 322624326

 

ZSZ Nr 1

Wybickiego 1
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. 322612245,
fax. 322612245

 

Piekary Śląskie

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Bytomska 207
41-940 Piekary Śląskie
tel. 322871123, fax. 322871123
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Dół formularza

 POMOCNA STRONA W WYSZUKIWANIU OFERT SZKÓŁ:

www.edubaza.pl

III. Poznaj zawody przyszłości czyli takie, które dadzą szerokie możliwości zatrudnienia na obecnym rynku pracy:

·         grafik komputerowy,

·         projektanci serwisu www,

·         programista administrator baz danych,

·         inżynier obsługi systemów komputerowych,

·         administrator sieci informatycznej,

·         telepracownik - praca w domu za pośrednictwem Internetu,

·         producenci gier komputerowych,

·         projektant systemów komputerowych,

·         analityk sieciowy,

·         bioinżynier chemiczny,

·         bioinżynier genetyczny,

·         biotechnolog farmaceutyczny,

·         architekt ochrony środowiska,

·         specjaliści do spraw administracji międzynarodowej,

·         eksperci w dziedzinie problematyki Unii Europejskiej,

·         specjaliści ds. budżetowania, analizy kosztów, zarządzania finansami,

·         specjaliści zajmujący się obsługą biznesu m.in. doradcy podatkowi i ubezpieczeniowi,

·         negocjator w dużych firmach i korporacjach,

·         psychoterapeuta,

·         fizjoterapeuta,

·         radiolog,

·         doradcy zawodowi i personalni,

·         logistyk,

·         pracownik socjalny,

·         kelner,

·         hostessa,

·         kucharz,

·         specjalista ds. marketingu i zarządzania,

·         specjalista od reklamy,

·         specjalista d/s public relations,

·         twórca reklam.

 

Pozostałe ciekawe zawody:

Asystent osoby niepełnosprawnej

Rzeźnik-wędliniarz

Asystentka stomatologiczna

Sprzedawca

Betoniarz-zbrojarz

Stolarz

Blacharz

Ślusarz

Blacharz samochodowy

Tapicer

Cieśla

Technik administracji

Cukiernik

Technik agrobiznesu

Dekarz

Technik analityk

Dietetyk

Technik architektury krajobrazu

Drukarz

Technik awionik

Elektromechanik

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Technik budownictwa

Elektryk

Technik cyfrowych procesów graficznych

Fotograf

Technik drogownictwa

Fototechnik

Technik dróg i mostów kolejowych

Fryzjer

Technik ekonomista

Górnik eksploatacji podziemnej

Technik eksploatacji portów i terminali

Higienistka stomatologiczna

Technik elektronik

Introligator

Technik elektroniki medycznej

Kelner

Technik elektroradiolog

Krawiec

Technik elektryk

Kucharz

Technik farmaceutyczny

Kucharz małej gastronomii

Technik geodeta

Lakiernik

Technik górnictwa podziemnego

Malarz-tapeciarz

Technik handlowiec

Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

Technik hodowca koni

Mechanik maszyn i urządzeń drogowych

Technik hotelarstwa

Mechanik pojazdów samochodowych

Technik informatyk

Mechanik precyzyjny

Technik inżynierii środowiska i melioracji

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Technik leśnik

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Technik logistyk

Monter instalacji gazowych

Technik masażysta

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

Technik mechanik

Monter izolacji budowlanych

Technik mechatronik

Monter konstrukcji budowlanych

Technik obsługi turystycznej

Monter mechatronik

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Monter nawierzchni kolejowej

Technik ochrony środowiska

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

Technik ogrodnik

Monter sieci komunalnych

Technik optyk

Monter systemów rurociągowych

Technik organizacji reklamy

Monter-elektronik

Technik organizacji usług gastronomicznych

Murarz

Technik poligraf

Obuwnik

Technik pożarnictwa

Ogrodnik

Technik prac biurowych

Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej

Technik rachunkowości

Operator obrabiarek skrawających

Technik rolnik

Operator urządzeń przemysłu chemicznego

Technik spedytor

Opiekun w domu pomocy społecznej

Technik technologii drewna

Opiekunka dziecięca

Technik technologii odzieży

Opiekunka środowiskowa

Technik technologii żywności

Optyk-mechanik

Technik telekomunikacji

Piekarz

Technik transportu kolejowego

Plastyk

Technik urządzeń sanitarnych

Posadzkarz

Technik usług fryzjerskich

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Technik usług kosmetycznych

Ratownik medyczny

Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych

Renowator zabytków architektury

Technik wiertnik

Rękodzielnik wyrobów włókienniczych

Technik żywienia i gospodarstwa domowego

Rolnik

Terapeuta zajęciowy

 

IV. Wskazówki na przyszłość

Aby w przyszłości odnieść sukces musisz posiadać następujące umiejętności:

- ciągłego doskonalenia,
- zdobywania i wykorzystywania informacji,
- dostosowywanie się do ciągłych zmian – elastyczność,
- umiejętność pracy z ludźmi,
- kreatywność, innowacyjność,
- znajomość języków obcych.V. Poznaj niektóre zawody, które łączą się z nauczanymi przedmiotami w szkole:

- historia - archeolog, historyk, historyk sztuki, antykwariusz, dziennikarz, konserwator budynków, przewodnik turystyczny,
- wychowanie fizyczne - sędzia sportowy, nauczyciel w-f , trener, specjalista odnowy biologicznej, specjalista rehabilitacji,
- biologia- mikrobiolog, genetyk, dietetyk,
- chemia - technik chemik, technik ochrony środowiska, laborant chemiczny,
- geografia - geolog, kartograf, hydrolog, meteorolog, pilot wycieczek, menedżer turystyki,
- fizyka - energetyk jądrowy, technik elektronik, fototechnik, optyk inżynier fizyk,
- plastyka, muzyka- kulturoznawca, artysta plastyk (techniki graficzne, konserwatorskie, animator kultury).

 

VI. Zbadaj swoje predyspozycje zawodowe za pomocą testów

Testy w  przygotowaniu.

Możesz również wykonać je osobiście u pedagoga szkolnego.
 
 
 
 
 
 

                                      Pedagog szkolny:
                                                               mgr Katarzyna Godzic – Kurpan

 
 

stat4u

Strona wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze. Kliknij przycisk Akceptuj Cookies, aby zaakceptować Cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, których używamy i jak je usunżć, zobacz naszą polityke prywatności.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information